Privacy Policy en Cookies

Detailhandelsraad Hoeksche Waard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Het secretariaat is contactpersoon inzake de gegevensbescherming binnen Detailhandelsraad Hoeksche Waard, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Detailhandelsraad Hoeksche Waard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Detailhandelsraad Hoeksche Waard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Detailhandelsraad Hoeksche Waard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Detailhandelsraad Hoeksche Waard) tussen zit.

 

Platformen in gebruik met eventuele cookies
Detailhandelsraad Hoeksche Waard maakt gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen inclusief bijhorende cookies op de website:

 • Joomla: website beheer.
 • Google Analytics: Het meest gebruikte analytische stukje software van het internet. Dit zorgt ervoor dat er wordt bijgehouden waar een bezoeker op klikt, hoe lang er op een pagina gekeken wordt en waar deze bezoeker vandaan komt. Er wordt geen persoonlijke informatie meegestuurd, waardoor het niet schadelijk kan zijn voor de privacy van een bezoeker.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Detailhandelsraad Hoeksche Waard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Anonieme persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bewaartermijn: 2 jaar
Reden: Deze data wordt van alle bezoekers die akkoord gaan met onze cookies, opgeslagen op de servers bij onze partij, die daarvoor relevant zijn. Er worden nooit gegevens gedeeld met partijen of doorverkocht.

 

Privé persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

 

Bewaartermijn: 1 jaar - na inactiviteit
Reden: Er wordt alleen data opgeslagen met akkoord van de desbetreffende persoon en deze wordt gebruikt voor het (persoonlijk) versturen van e-mails en marketinguitingen. Er worden nooit gegevens gedeeld met partijen of doorverkocht.

 

Contact, mailing, reclame en/of evenementen
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 

Indien men aanwezig is bij een evenement van Detailhandelsraad Hoeksche Waard gaat men automatisch akkoord met het eventueel gebruik van beeldmateriaal door Detailhandelsraad Hoeksche Waard waarop men tijdens het event zichtbaar kan zijn. Indien men nadrukkelijk niet gefotografeerd wenst te worden dient men dit tijdens het betreffende evenement duidelijk te maken aan de organisatie.

 

Indien men zich aanmeld voor een evenement van Detailhandelsraad Hoeksche Waard gaat men akkoord met het feit dat Detailhandelsraad Hoeksche Waard het gebruikte e-mailadres mag gebruiken voor het verzenden van vervolguitnodigingen voor dergelijke events en/of het verzenden van informatie over de bijeenkomsten. Indien men hier geen prijs opstelt kan men zich ten alle tijden gemakkelijk weer afmelden via de digitale uitnodigingen of door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Detailhandelsraad Hoeksche Waard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Detailhandelsraad Hoeksche Waard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies
Die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Detailhandelsraad Hoeksche Waard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Detailhandelsraad Hoeksche Waard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.